Ursäkta röran; vi bygger om.

VÅRA TJÄNSTER

Vi ger dig kunskap, strategier och rutiner för att lösa oenigheter tidigt och undvika tvister

Du kan få personligt stöd inför en förhandling

I en eskalerad situation kan medling vara ett alternativ

Som sista utväg erbjuder vi en rättslig prövning genom skiljeförfarande

 

Utbildning

Du får kunskap om hur man kan arbeta strategiskt för att upptäcka och lösa oenigheter på ett tidigt stadium och undvika att konflikter förvandlas till en tvist

Coaching

Personligt stöd 
i en konfliktfylld situation 
hjälper dig att hantera risker och minska skador

Förlikningsstöd

Hjälp att komma överens
för att slippa tvist och
fortsätta med affärerna

Skiljeförfarande

När alla andra försök har misslyckats erbjuder vi
en rättssäker prövning och 
en verkställbar dom av hög kvalitet

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

INIRES är ett center för tvistlösning där företagen står i fokus. Syftet är att ge dem möjlighet att själva kunna lösa sina tvister, så tidigt som möjligt, genom utbildning, coaching, förlikningsstöd och skiljeförfarande. 


Vi tror att förutsebarhet skapar förutsättningar för tillväxt. Där företag kan lita på de avtal som de har ingått, träffa nya överenskommelser när omständigheterna förändras och där det finns effektiva verktyg för att genomdriva dem om det skulle behövas.


Vi tror att skiljeförfarande är ett bättre alternativ än domstol för framgångsrika företag.


Processen måste dock vara rättssäker, ekonomiskt försvarbar och leda till en välunderbyggd dom. Tiden är viktig, liksom vem som dömer och vilka frågor som prövas.


Eftersom företagsledare ofta bara upplever enstaka processer behöver de kunskap om hur de ska styra förfarandet och hur man hittar en skiljedomare som motsvarar förväntningarna. Därför hjälper INIRES företag att göra informerade val och kontrollerar att parternas överenskommelser och önskemål efterlevs.


Vårt mål är att de företag som genomgår en tvist ska känna sig nöjda med processen och acceptera domslutet – även när de förlorar i sak.