Det förberedande mötet

Personer behöriga att ingå avtal träffas för att sätta ramarna för processen
Gemensamma beslut sparar tid och pengar

Det förberedande mötet ger parterna möjlighet att tillsammans bestämma hur skiljeförfarandet ska utformas, vem som ska bereda målet fram till huvudförhandling och vem som ska vara skiljedomare. För de som deltar i ett skiljeförfarande för första gången ger det förberedande mötet en chans att förstå processen, vilka rättigheter och skyldigheter de har och hur det kommer att gå till.

Dessutom ger mötet parterna goda förutsättningar undvika en process, helt eller delvis, genom att komma överens.

Ett tidigt möte mellan parterna är ofta avgörande för om en förlikning kan träffas. Vi rekommenderar därför att den som har ett krav inte väntar för länge med att påkalla skiljeförfarande. Faktum är att ju tidigare det förberedande mötet hålls, desto större är chanserna att parterna kan komma överens. På det sättet behåller parterna kontrollen över sin tvist, får förutsebarhet och slipper lägga ut pengar på ombud och skiljedomare.

Sammanfattningsvis syftar det förberedande mötet till att:

  • försöka komma överens på egen hand eller med hjälp av medlare
  • planera processen
  • utse skiljedomare
  • ställa frågor